Thursday, September 13, 2007

ZÁŘÍ 2007

Až do 23. září bude zářit ve Staroměstské radnici tenhle světelný objekt - hrnec /pocta Aleně Kučerové/ jako součást výstavy výtvarných prací dětí a studentů "V síti dialogů", na kterou Vás srdečně zveme...:)))
Návod na prohlížení této fotogalerie: ...jeďte pořád dolů...

V měsíci září zatím najdete fotografie z těchto akcí:
1/Vila Thugendhat - setkání KEP RG v Brně
2/Kroužek - recyklace materiálu z HDP - aneb tee-pee v Týnské literární kavárně...:)))
3/Gymnázium České Budějovice na návštěvě v Bílkově vile
4/Gymnázium Slaný na návštěvě v Bílkově vile
5/Gymnázium Elišky Krásnohorské na prohlídce výstavy J. Štyrského
6/ZŠ Kuncova na prohlídce výstavy J. Štyrského
7/ Jedna z posledních autorských prohlídek K. Srpa a L. Bydžovské k výstavě J. Štyrského
8/"Trojský labyrint"
9/ Sympozium "Obraz a nevědomí" v rámci výstavy Jindřicha Štyrského

Vila Thugendhat - setkání KEP RG v Brně


Komora edukačních pracovníků /KEP/ Rady galerií ČR se rozhodla zavést neformální projekt, kdy se všichni výtvarní pedagogové z jednotlivých členských galerií jakožto zástupci jednotlivých lektorských oddělení budeme scházet pokaždé v jiném městě, v jiné galerii a budeme si předávat své zkušenosti, vyměňovat nápady, konfrontovat názory atd., týkající se galerijních edukačních aktivit. Měli bychom si také cvičně vyzkoušet různé typy lektorských programů a vyzkoušet si tentokrát i opačné role - role návštěvníků…:)))
První takovéto setkání proběhlo v Galerii města Brna ve vile Thugendhat, která bude brzy podobně jako Bílkova vila na delší dobu uzavřená a čeká jí rekonstrukce. Po prohlídce vily jsme si všichni zúčastnění výtvarní pedagogové zahráli na studenty a plnili jsme různé úkoly, odpovídali na otázky, diskutovali… Na závěr jsme byli vyzváni vytvořit návrh /i utopický nebo nerealizovatelný/ na naší vysněnou “halu 21. století”. Výtvory byly rozmanité – od geometrických až po organické tvary různých proporcí, kompozic a barev... Když jsme byli s návrhy hotovi, dozvěděli jsme se, že jsme vytvořili jakousi kolektivní fiktivní poctu architektu Maxi Bergovi, jehož výstava “Hala století” právě v Brně začala a naše návrhy budou v rámci ní k vidění do 4.11. na Špilberku…:)))
http://www.spilberk.cz/index.php?pg=zobraz&co=hala-stoleti-jubilejni-hala-max-berg-wroclaw

Takže tady je tip na výstavu:
Hala století /Jubilejní hala/ od Maxe Berga je jedním z nejvýznamnějších konstrukčních projektů dvacátého století, zapsaný na seznamu světového dědictví UNESCO, je spojen se jménem předního evropského architekta první čtvrtiny dvacátého století Maxe Berga (1870–1947). Ten v letech 1909-1925 zastával pozici hlavního architekta dnešní polské Wroclawi (tehdy Breslau), intenzivně se rozvíjejícího průmyslového i obchodního centra.
Berg prosazoval průkopnické architektonické a urbanistické směry. Ve svých projektech dospěl k novému pojetí vnitřního uspořádání, vycházejícímu z funkce objektu a potřeb jeho uživatelů. Minimalizoval využití ornamentu, snažil se o zjednodušení hmoty stavby, k čemuž mu napomáhal především železobeton, skeletové konstrukce a prefabrikáty.
Vrcholem jeho díla se stala tzv. Hala století (Jubilejní hala), realizovaná v letech 1910-1913, která nese z vnějšku ještě rysy německého monumentalismu, interiér však představuje významný mezník ve vývoji moderní architektury – “prapočátek” používání vyztuženého betonu. Tento multifunkční objekt se podobá symetrickému čtyřlistu s rozsáhlým kruhovým centrálním prostorem, jehož výška dosahuje 42 m. Koncipován byl pro uvádění velkorysých divadelních a hudebních produkcí až pro 10.000 návštěvníků.
Výstava prezentuje Halu století v architektonických studiích, plánech, modelech a fotografiích z doby jejího budování i z dnešních dnů, představena je rovněž historie vzniku výstavního areálu ve Wratislawi.
Vystaveny jsou i další Bergovy práce společně s tvorbou jeho žáků a následovníků.
13. 9. – 4. 11. 2007
Špilberk -II. patro západního a severního křídla
Otevřeno:
mimo po: září 9 – 18 hodin; říjen 9 – 17 hodin; mimo po a út: listopad 10-17 hodin.
Vila Thugendhat - setkání KEP RG ČR

Vila Thugendhat - setkání KEP RG ČR

Vila Thugendhat - setkání KEP RG ČR

Vila Thugendhat - setkání KEP RG ČR

Vila Thugendhat - setkání KEP RG ČR

Návrhy...

Návrhy...
Můj mírně utopický návrh...:)))

Kroužek - recyklace materiálu z HDP - aneb tee-pee v Týnské literární kavárně...:)))

Dětičky z pravidelného středečního výtvarného kroužku měly radost ze spousty inspirativního materiálu z nedávno ukončené výstavy HDP v MK. Protože pršelo, bylo ideální počasí pro stavbu tee-pee ze dřevěných latí a velké černé plachty z projektu T. Svobody... Recyklace sponzorského materiálu se povedla...:))) Dětičky také pěkně vyzdobily nábytek ze skulptur od D. Langa.

Kroužek - recyklace černé plachty a dřevěných latí z projektu T. Svobody z výstavy HDP - aneb tee-pee v Týnské literární kavárně...:)))

Kroužek - recyklace černé plachty a dřevěných latí z projektu T. Svobody z výstavy HDP - aneb tee-pee v Týnské literární kavárně...:)))