Monday, November 12, 2007

Ve dnech 23. a 24. 10. se konalo v Olomouci setkání Rady galerií ČR. Přestože se zdá, že by mohla RG zaniknout, je dobré, že zde byl a možná i bude věnován prostor galerijní pedagogice v rámci Komory edukačních pracovníků...
Sněm se konal v Kapitulním děkanství v nynějším Arcidiecézním muzeu vedle Dómu sv. Václava - přesně v místech, kde někteří z nás ještě stihli před rekonstrukcí studovat na dřívější Katedře výtvarné výchovy UP, která zde sídlila...:)))