Thursday, August 03, 2006

Návštěva nevidomých a slabozrakých klientů „Tyflocentra Brno“ v Trojském zámku


Velice zajímavou a podnětnou akcí se stala návštěva nevidomých a slabozrakých klientů “Tyflocentra Brno” v Trojském zámku. Soustředili jsme se záměrně na sochařskou výzdobu zámku Trója. Naši vzácní, velice vnímaví hosté se dotýkali soch na barokním schodišti Tartar, což byl pro ně nenahraditelný zážitek. Díky této akci bezprostředně komunikovali s barokním uměním - ucítili a pochopili tak robustnost, expresivitu a dramatickou vypjatost barokního sochařství… Zároveň jim byla podrobně přiblížena konkrétní symbolika jednotlivých soch.