Tuesday, July 04, 2006

Pocta Františku Bílkovi


Bílkovu vilu navštívily děti ze "ZŠ Mikulandská". Během prohlídky vily jsme se pokoušeli napodobit Bílkovy plastiky - děti se s obrovským nadšením stylizovaly do "živých soch". Fluidum Bílkových soch vyvolávalo v dětech obdiv a úžas... Tato skvělá podnětná akce se tak proměnila v jakýsi "hold" mladé generace sochaři Františku Bílkovi.