Tuesday, July 04, 2006

Dešifrování textu na rámu
BÍLÁ HORA


Děti zapisují své dojmy do návštěvní knihy - z obrazu přihlíží paní Berta Bílková...


Před vilou...