Monday, June 19, 2006

Filipův návrh na grafitti - detail

Filipův návrh na graffiti
Hynkova hlava - karikatura