Monday, June 19, 2006

Matýskova chobotnice, Kája a její dílko...


Matýskův lettristický ornament