Friday, August 31, 2007

SRPEN 2007

Pokud budete mířit tímto zajímavým prostorem na vrchol věže Staroměstské radnice, můžete se stavit cestou ve druhém patře - ve výstavním prostoru GHMP, kde probíhá až do 23.9. výstava "V síti dialogů"...

Protože se velká spousta fotografií z června nestihla umístit do této virtuální fotogalerie z důvodů časové tísně při přípravě výstavy ve Staroměstské radnici, jsou zde umístěny fotografie z červnových akcí nyní v srpnu...

Návod k zorientování:...jeďte pořád dolů...
nebo mrkněte do archívu...
(žádné další ikony není nutné otevírat)

Najdete zde fotografie z těchto akcí:
1/ Významný sponzorský dar
2/ Gymnázium Kolín a částečně GJP Poděbrady na návštěvě v GHMP - výtvory z PET-láhví
3/ Kroužek - Pocta Jindřichu Štyrskému atd.
4/ Vernisáž výstavy obrazů Jindřicha Štyrského
5/ ZŠ Kuncova na návštěvě v Trojském zámku - "živé" obrazy
6/ ZUŠ Kutná Hora na návštěvě v GHMP (Dům U Zlatého prstenu)
7/ Duhový týden v GHMP
8/ Zájezd KP GHMP na Vysočinu po stopách F. Bílka a O. Březiny
9/ MŠ Parléřova a experimentální fotografická technika
10/ Den dětí v Trojském zámku
11/ Sobotní výtvarná akce pro děti - experimentální fotografická technika
12/ Setkání Klubu přátel GHMP v Trojském zámku
13/ Many Colours of Asia
14/ ZŠ Jitřní v Trojském zámku