Friday, April 27, 2007

Paralely...

Magické perforace Aleny Kučerové připomínají do jisté míry i úžasný "světelný balet" Otto Pieneho, který mohli diváci vidět v r. 2002 shodou okolností ve stejných prostorách GHMP - v Domě U Kamenného zvonu... /foto: archiv GHMP/