Tuesday, February 20, 2007


Fascinující expresivní hlava...


Ruka zašifrovaná do expresivních tahů křídou (za rukou se skrývá hlava...)
Expresivní rostlina...