Tuesday, January 23, 2007

"Kořeny a cesty expresionismu"- doprovodná výtvarná akce pro děti v rámci výstavy "Křičte ústa"


Dne 6.1. se konala první sobotní doprovodná akce pro děti v rámci výstavy expresionismu ”Křičte ústa”. Tato akce s názvem ”Kořeny a cesty expresionismu” z cyklu ”Tvořivé dialogy s uměním” se týkala vývoje expresionismu…Jak je známo, v širším slova smyslu se ”expresivní” tendence prolínají celými dějinami výtvarného umění od pravěku až po současnost…Takže ”kořeny” expresionismu nejsou přesně vymezitelné… Na toto téma probíhaly dvě komentované prohlídky s PhDr. Jarmilou Škochovou (od 13:00 a od 15:00) + výtvarná akce pro děti (13:00 – 18:00).

Tvořilo se v místnosti, kde byly umístěny dva zajímavé portréty od Wenzla Hablika, kterými jsme se při tvorbě také částečně inspirovali… Naše inspirace však souvisela i se samotným názvem výstavy ”Křičte ústa” a s kultovním obrazem ”Křik” od Edvarda Muncha, který je považován za průkopníka expresionismu… Jako technika byla vybrána kresba křídami a voskovými pastely na velkoformátové křiklavě barevné papíry . Hlavním tématem se stala hlava a její barevné a tvarové deformace, které vedly až ke stylizaci do podoby jakýchsi masek (podobnost s portréty W. Hablika…) – toto téma bylo u expresionistů oblíbené (např. James Ensor)… Renomovaný kunsthistorik E. H. Gombrich, autor známého ”Příběhu umění”, přirovnává v této své knize Munchův ”Křik” k rituální africké masce a podněcuje tak čtenáře přihlížet při zkoumání kořenů moderního umění i k primitivnímu umění nejrůznějších kmenů… Proto jsme se s dětmi v průběhu akce pokoušeli o stylizaci portrétů až k podobě jakýchsi barevně křiklavých masek inspirovaných mj. africkými maskami - navíc i s důrazem na zobrazení otevřených křičících úst… Tohoto tématu jsme se ale striktně nedrželi, takže náměty byly mnohem pestřejší…