Monday, September 25, 2006Výtvarná akce s názvem "V záři šternberské hvězdy" byla prvním pořadem GHMP z cyklu "Tvořivé dialogy s uměním", který je určen především členům nově vznikajícího Klubu přátel GHMP (www.ghmp.cz). Připojit se však mohl každý kolemjdoucí... Tato akce se konala tentokrát v rámci "Dnů evropského dědictví (www.ehd.cz), jejichž téma bylo letos zaměřeno na "Otisk slavných jmen - historické objekty, v nichž žili slavní lidé".Prohlídka vedla po stopách šlechtického rodu Šternberků, kam patřil i stavebník zámku - hrabě Václav Vojtěch ze Šternberka… Hlavním inspirativním motivem celé akce byla osmicípá šternberská hvězda - znak rodu Šternberků, který se v zámku nespočetněkrát opakuje v mnoha variantách jako zdobný i významový prvek (zejména na nástěnných malbách)… Děti pátraly po hvězdách a počítaly je. Vlastní výtvarnou tvorbou pak "vzdaly hold" jednomu z nejstarších a nejvýznamnějších šlechtických rodů v Čechách, který se může "pyšnit" přemyslovskými předky… Naši mladí návštěvníci vytvořili vlastní návrhy na šternberský erb… Pracovali jsme v tzv. "čínských komnatách". Přišlo cca 40 - 50 dětí. Za odměnu dostaly vyznamenání šternberské hvězdy se svým jménem... (pro štěstí... :)