Wednesday, May 17, 2006

Úvod

Komunikace a spolupráce se školami

Galerii hlavního města Prahy se podařilo během krátké doby velice úspěšně obnovit a naplno rozvinout spolupráci se školami a činnost výtvarného ateliéru. Stálé expozice i aktuální dočasné výstavy v GHMP jsou intenzivně navštěvovány školami - interaktivní prohlídky jsou určeny všem typům škol (základní školy, střední školy, gymnázia, základní umělecké školy, střední umělecké školy, vyšší umělecké školy i vysoké školy zejména uměleckého a humanitního zaměření). Návštěvy výstav v GHMP jsou propojovány s přímou výtvarnou reakcí - vlastní tvorbou mladých návštěvníků v našem ateliéru. /viz foto/


"V okovech smíchu” - Karikatura a české umění 1900-1950

Největší zájem škol, zejména gymnázií, se projevil v souvislosti s velice podnětnou výstavou karikatur "V okovech smíchu". Galerii hl. m. P. navštívila spousta škol (např. Gymnázium Arabská, Lauderova základní škola a gymnázium při Židovské obci v Praze, Gymnázium Opatov, Gymnázium Postupická, Gymnázium Mladá Boleslav, ZŠ Jílovská, ZŠ Chodovická… atd.). Studenti vytvořili opravdu výstižně kritické karikatury inspirované výstavou (Hitler, nacismus …), ale i vtipné karikatury na aktuální témata (ptačí chřipka, ekologie, současná politika). /viz foto/


Galerijní animace - praxe

Studentům výtvarné pedagogiky na vysokých školách umožňujeme vykonat si u nás praxi z galerijních animací (např. Univerzita J.E.Purkyně - Ustí nad Labem). /viz foto/


Supernova a Hudečkův "Noční chodec"

Reagujeme i na další aktuální výstavy. Například velice inspirativní Hudečkův "Noční chodec" se stal impulsem pro projekt, kdy se studenti zaměřili na téma tělo. Východiskem jejich prací se však stala nejen kultovní postava "Nočního chodce", ale i výstava současného britského umění Supernova, respektive její hlavní zaměření - geometrická abstrakce… Žáci se snažili stylizovat lidskou postavu do zjednodušených geometrických tvarů… Někteří odhalili nevyčerpatelný potenciál geometrické abstrakce i zjištěním, že geometrizovat lze v podstatě vše, takže se odpoutali od tématu figury a zkoušeli i další náměty… /viz foto/


Téma: “Světlo” - stálá expozice moderního umění (Dům U Zlatého prstenu)

Pro školy se stala velice oblíbenou expozice moderního umění v domě U Zlatého prstenu, kde vždy zvolíme stěžejní téma, na které se po celou prohlídku se studenty koncentrujeme – vždy jak po formální, tak po obsahové stránce (světlo, tělo, město, krajina, sen…), poté na něj reagujeme netradiční technikou - např. na téma "světlo" studenti reagovali experimentální fotografickou technikou - jde o tzv. "strukáž", což je chemicko - fyzikální experiment, díky němuž vznikají fascinující výtvory, na jejichž podobě se podílí i samo světlo… /viz foto/

Výtvarný kroužek

Do pravidelného, věkově pestrého výtvarného kroužku (středa, 17:00 - 21:30) dochází velice talentované děti, které zde mohou díky štědré a velkorysé podpoře našich sponzorů (cca 1000kg kvalitního papíru různých barev a formátů, přes 50kg barev, fotomateriály atd.) neomezeně tvořit. Zkoušíme zde tradiční i netradiční techniky, volíme nejrůznější témata…/viz foto/